Taken Jeugdmedewerker

ie doet wat en is verantwoordelijk voor…

Een overzicht van de taakverdeling binnen onze jeugdwerking.

Administratief verantwoordelijke Jeugdopleiding (Jeugdsecetaris) :      

 • Opstellen van de agenda voor het voorbereiden van de vergaderingen van het jeugdbestuur in overleg met de secretaris G.C.
 • Alles met betrekking tot het spelen van wedstrijden, door welk jeugdteam ook, lopen via hem en de gerechtelijke correspondent van de club ;
 •  Hij is het aanspreekpunt, zowel binnen als buiten de vereniging, betreffende competitie- beker en vriendschappelijke wedstrijden, alsmede de tornooien ;
 • Verantwoordelijk voor het jaarlijks organiseren van tornooien in de club ;
 • Zorgt tijdens het seizoen voor de deelname aan externe tornooien ;
 • Verstrekken van alle info m.b.t. opmaken van de kalenders, de wijzigingen hieraan verbonden, afgelaste wedstrijden e.d.;
 • Zorgt voor opmaak terreinbezetting en kleedkamers tijdens trainingen en wedstrijden ;
 • Regelt aansluitingen nieuwe jeugdspelers, in samenspraak met de secretaris G.C.
 • Staat in voor de, aankoop, uitreiking van het materiaal en de kledij aan spelers en teams.
 • Opstellen inventarislijsten;
 • Maakt, in samenwerking met de trainers van de seniors, de lijst op van de te leveren scheidsrechters voor het leiden van de wedstrijden U13 tot en met U6;
 • Zorgt voor de publicatie van de lijst der thuiswedstrijden en het schema der weekend-thuiswedstrijden en nog zo veel meer…..

 

Jeugdtrainer :

 • Kent de 10 geboden van de jeugdtrainer ;
 • Bereidt zijn trainingen steeds optimaal voor en is tijdig aanwezig voor aanvang van de training ;
 • Geeft in alles het goede voorbeeld ;
 • Houdt aanwezigheidslijst bij van de training en maakt van iedere speler uit zijn team een spelersrapport op dat rond half december en op het eind van het seizoen dient overgemaakt aan de jeugdverantwoordelijke ;
 • Hij is eindverantwoordelijk voor de samenstelling van zijn team ;
 • Hij houdt regelmatig contact met zijn collega’s jeugdtrainers en elftalafgevaardigden ;
 • Bij eventuele afwezigheid  zorgt hij voor vervanging zodat de training normaal kan doorgaan;
 • Bij conflicten  binnen het team zorgt hij, in samenspraak met de mensen van het hoofdbestuur, naar een gepaste oplossing ;
 • Hij is verantwoordelijk voor de ontvangen kledij en trainingsmateriaal ;
 • Zorgt na de training voor het (laten) terugplaatsen van gebruikte verplaatsbare doelen en materialen ;
 • Hij is verantwoordelijk voor het reinigen van de kleedkamer na afloop van de training ;
 • Hij traint op het voor hem toegewezen terrein en wijkt daar in geen geval van af. Houdt zich strikt aan de planning ;
 • Hij is de eindverantwoordelijke voor de gang van zaken binnen zijn team en is verantwoording verschuldigd aan de sportief verantwoordelijke jeugdwerking.
 • Woont de vergaderingen van het jeugdbestuur nauwkeurig bij;

Elftalafgevaardigde :

Tegenover de bezoekende ploeg

 • Ontvangen bezoekers en toewijzen kleedkamers ;
 • Drankje aanbieden aan de bezoekende elftalafgevaardigde bij invulling van het scheidsrechtersblad ;
 • Water voorzien voor eigen spelers en bezoekers ;

Tegenover de scheidsrechter

 • Ontvangst scheidsrechter en toewijzen kleedkamer ;
 • Aanbieden van drankjes (1 voor aanvang, 1 tijdens en 1 na afloop van de wedstrijd) ;
 • Vergoeding vragen en uitbetalen (vragen aan mensen van de kantine of G.C.) enkel van toepassing bij de U17 en U15.
 • Invullen digitaal wedstrijdblad (indien de oefenmeester dit niet reeds heeft gedaan):
 • Ophalen identiteitskaarten spelers en deze, twintig minuten voor aanvang van de wedstrijd, ter inzage leggen bij de scheidsrechter;
 • Overhandigen wedstrijdbal ;
 • Afhalen identiteitskaarten in lokaal van de scheidsrechter en samen met de scheids het digitaal wedstrijdblad afsluiten ; 
 • Na afloop van de wedstrijd, een onderhoudend gesprekje voeren met de scheids, bij een drankje aan de toog van de kantine.

Net voor – tijdens of na de wedstrijd : 

 • Tijdig aanwezig zijn op de club bij thuiswedstrijden (45 minuten voor aanvang van de wedstrijd) ;
 • Klaarmaken van de terreinen (afbakening – verplaatsbare doelen);
 • Waterzak en verbandkist meenemen op het terrein ;
 • Kleedkamer afsluiten tijdens de wedstrijd (beter voorkomen dan genezen) ;
 • Voorbeeldig gedrag vertonen : fair play, beleefdheid en respect ten overstaan van de scheidsrechter ;
 • Wisselspelers en trainer, alsook opgehitste ouders, rustig houden bij eventuele problemen - proberen verbaal supportersgeweld in te dijken ;
 • Klaar staan om in te grijpen bij kwetsuren ;
 • Weggetrapte ballen laten ophalen door wisselspelers ;
 • Eventuele brandjes blussen in de kleedkamer na afloop van een verhitte wedstrijd (troosten – sussen – oogje in het zeil houden) ;
 • Verlaat de kleedkamer, zowel bij uit- als thuiswedstrijd, slechts als de laatste speler de ruimte heeft verlaten ;
 • Reiningen van de bezoekende en eigen kleedkamers na afloop van de wedstrijd bij thuiswedstrijden.
 • De terreinen na afloop van de wedstrijden terug in de oorspronkelijke staat brengen, m.a.w. opruimen kegeltjes en doelen op hun  plaats !!
 • Is, in de mate van het mogelijke, steeds aanwezig op de vergaderingen voor de jeugd.

WAARDERING is voor al diegenen die zich belangeloos voor onze geelzwarte club inzetten de MOOISTE BELONING


Onze sponsors