TRAININGSLIJST TENGEVOLGE NIEUWE MAATREGELEN CORONAVIRUS

Met de  NIEUWE MAATREGELEN, van toepassing vanaf 01.02.2021 betreffende het jeugdvoetbal, wordt  nu ook  aan de 13 tot 18-jarigen de mogelijkheid geboden om te sporten in bubbels van 10.

De bubbels van de 5 tot 12 jarigen worden verkleind en mogen eveneens slechts uit bubbels van 10 bestaan.

Dit betekent dat de trainers van teams van meer dan 10 spelertjes over heel wat improvisatietalent dienen te beschikken om alles corona-proof te laten verlopen. Oplossing is het inlassen van een wekelijkse beurtrol.


Vanaf heden worden onze U15 en U17 mee opgenomen in de aangepast trainingslijst : zie bijlage.Mogen wij IEDEREEN verzoeken om volgende onderstaande richtlijnen stipt in acht te nemen :*       Elk team houdt zich strikt aan de toegewezen trainingsperiode en het gebruik van het aangeduide terrein zoals vermeld op bijgevoegde trainingslijst ;


*  Wanneer de toestand der terreinen dermate slecht is (wateroverlast) en er een grote kans bestaat dat de oefenvelden door de trainingsintensiteit schade zullen oplopen worden de trainingen
afgelast. Terreinverzorger Freddy Janssens brengt dagelijks verslag uit . Aan de hand van zijn bevindingen zullen deverantwoordelijken via mail op de hoogte worden gebracht van deze
beslissing;*       Gezien er geen gebruik kan gemaakt worden van de kleedkamers is het al dan niet doorgaan van de trainingen gekoppeld aan de op dat moment heersende weersomstandigheden. De verantwoordelijke trainer beslist of het al dan niet verantwoord is om de
training te laten doorgaan. DE GELDENDE MAATREGEL DAT DIEGENEN DIE GEBRUIK MAKEN VAN HET B-TERREIN HUN LOOPOEFENINGEN, SPURTJES EN TAKTISCHE BEWEGINGEN ZONDER BAL DIENEN UIT TE VOEREN OP DE GRASSTROOK GELEGEN ACHTER DE OEFENTERREINEN, IS NOG STEEDS VAN TOEPASSING.

MET ANDERE WOORDEN :  OP HET B-TERREIN WORDEN ENKEL OEFENINGEN MET BAL EN EVENTUELE ONDERLINGE WEDSTRIJDJES TOEGELATEN.


Veel Voetbalplezier,

 

TEAM DAG - TRAINING  PERIODE VAN-TOT TERREIN VERANTWOORDELIJKE
U17A WOENSDAG 19u30 - 21u30 B PHILIP DE DONCKER
  ZATERDAG 10u00 - 12u30 B  
U17B DINSDAG 19u00 - 21u00 B3 - B4 JOHAN KETS
  ZATERDAG 10u00 - 12u00 C3 - C4  
U15A WOENSDAG 19u30 - 21u30 C1 - C2 STEPHAN BOEYKENS
  ZONDAG 10u00 - 12u00 C1 - C2  
U15B WOENSDAG 19u30 - 21u30 C3 - C4 SAM DE BRUYNE
  VRIJDAG 19u30 - 21u30 C3 - C4  
 
U13 WOENSDAG 18u00 - 19u30 B1 - B2 WERNER LINDEKENS
  VRIJDAG 18u00 - 19u30 B  
U12A DINSDAG 18u00 - 19u30 C3 - C4 TOM DE MUNTER
  DONDERDAG 18u00 - 19u30 C3 - C4  
U12B WOENSDAG 18u15 - 19u45 C3 - C4 VINCENT MORRENS
  VRIJDAG 18u00 - 19u30 C3 - C4 ROELAND GYSSELS
U11A MAANDAG 18u00 - 19u30 C1 - C2 THOMAS OP DE BEECK
  WOENSDAG 18u00 - 19u30 C1 - C2 WIM VERTRIEST
U11B DINSDAG 18u15 - 19u15 C1 - C2 HERWIG MANNAERT
  VRIJDAG 18u15 - 19u15 C1 - C2 WERNER GEENS
U10A WOENSDAG 18u00 - 19u30 B3  FRANK IWENS
  ZATERDAG 10u00 - 11u30 C1 - C2 KRISTOF VANHUFFEL
U10B MAANDAG 18u30 - 20u00 C3 - C4 GERRY VERSCHOOTEN
  WOENSDAG 18u30 - 20u00 B4  
U9 DINSDAG 18u00 - 19u30 B1 - B2 STEVEN MONCHY
  DONDERDAG 18u00 - 19u30 C1 - C2 DIETER VAN HOOF
U8A WOENSDAG 18u00 - 19u30 C7 KJELL SCHILLEMANS
  VRIJDAG 18u00 - 19u30 C7  
U8B DINSDAG 17u45 - 19u15 C5 KATRIEN VERHAEGEN
  DONDERDAG 17u45 - 19u15 C5  
U7A WOENSDAG 18u00 - 19u15 C5 PETER SALAETS
  VRIJDAG 18u00 - 19u15 C5 P. SALAETS / H. TOBBACK
U7B MAANDAG 18u00 - 19u15 C5 ROBBE DE PRETER
  WOENSDAG 18u00 - 19u15 C6 TIST GOVAERT
U6 WOENSDAG 15u00 - 16u00 C5 - C6 KATRIEN VERHAEGEN
  VRIJDAG 17u00 - 18u00 C5 - C6 PATRICK VANDEKERCKH.

Laat een reactie achter