COVID-19 - Boodschap van de schepen van Sport van onze gemeente Bonheiden - (update 02/04) Aanbevolen

Update 02/04

Boodschap van de schepen van Sport van onze gemeente Bonheiden

Beste clubleden,
 
Nu onze weerman voor het komende weekend schitterende vooruitzichten voorspelt,
zonnige periodes met aangename temperaturen die kunnen oplopen tot 20° C, vreest de
overheid dat vooral jongeren zich zullen aangetrokken voelen om een wandeling of fietstocht
te ondernemen in de vrije natuur.
 
Er wordt dan ook gevreesd voor een toeloop van dagjesmensen op de wandel- en fietspaden
en in de parken die, begrijpelijk na een periode van afzondering, even de benen wensen te strekken.
 
In dit verband kreeg ik gisteren een telefonische oproep van onze schepen van sport, Pascal
Vercammen die zich, terecht, zorgen maakt over de gezondheid van onze inwoners.
 
Hij vroeg me iedereen er, via dit schrijven, nogmaals op te wijzen hoe belangrijk het voor
de bestrijding van het virus en de gevolgen ervan is, de getroffen maatregelen STIPT na te leven.
 
Meer dan ooit geldt de maatregel BLIJF IN UW KOT en geniet van het mooie weer IN UW TUIN !
Hoe beter we ons houden aan de voorschriften, hoe korter de periode zal zijn dat we in deze onwezenlijke
toestand dienen te leven !!!
 
HOU HET DUS GEZOND
 
Namens KV Bonheiden
Raymond Sierens
Jeugdverantwoordelijke

Update 27/03

 

Info van

 

JEUGD- EN AMATEURCOMPETITIES VOETBAL VLAANDEREN DEFINITIEF STOPGEZET

Onze corona crisiscel  heeft beslist dat alle jeugd- en amateurcompetities van het seizoen 2019-2020 definitief worden stopgezet. Ontdek hier meer. 

  • Stand van 12 maart 2020 bepaalt het sportief eindklassement    
  • Besluit geldt voor alle afdelingen en reeksen van het jeugd- en amateurvoetbal   
  • Nog geen beslissing genomen over het profvoetbal   

 

De corona crisiscel, waarin alle entiteiten van het Belgisch voetbal vertegenwoordigd zijn (KBVB, Voetbal Vlaanderen, ACFF en de Pro League), kwam op 27 maart 2020 in de voormiddag virtueel samen om het verdere verloop van de competities te bespreken.   

De crisiscel nam in het belang van de volksgezondheid de moeilijke, maar stilaan onvermijdelijke beslissing om alle jeugd- en amateurcompetities, die sinds midden maart stilliggen, definitief stop te zetten.  

Dat betekent dat er voor dit seizoen geen wedstrijden meer doorgaan in het jeugd- en amateurvoetbal. Niet voor het competitief voetbal, niet voor het recreatief voetbal, niet voor het Futsal en ook niet voor het Minivoetbal.  

De Women’s Super League en alle andere vrouwencompetities vallen onder dezelfde regeling.   

Mocht de algemene gezondheidstoestand toch nog tijdig gunstig evolueren, dan zal Voetbal Vlaanderen later na beslissing van de Veiligheidsraad, zeker de organisatie van vriendschappelijke wedstrijden en tornooien aanmoedigen.

Het volledig bericht vind je hierUpdate 19/03

Nadat er eerst een uitbreiding van het voetbalverbod werd ingeroepen tot 5 april, zijn er zopas volgende nieuwe maatregelen genomen:


*
Geen wedstrijden voor 30 april.

* Collectieve trainingen blijven opgeschort tot en met 5 april.

* alle activiteiten voor jeugd, zoals voetbalkampen en  tornooien, opgeschort tot minstens na de Paasvakantie.

 

 

Update - 16/03

Teneinde de verspreiding van het Coronavirus te beperken zijn volgende maatregelen - uitgevaardigd door VOETBAL VLAANDEREN -

vanaf heden van kracht :

           

  • ALLE WEDSTRIJDEN (zowel vriendschappelijk als competitief) VOOR EERSTE ELFTALLEN - RESERVES - DAMES - JEUGD EN G-VOETBAL

worden AFGELAST IN DE PERIODE VAN 12 MAART 2020 TOT EN MET 03 APRIL 2020.

  • ALLE TRAININGEN zijn eveneens AFGELAST in vermelde periode.

 

Als gevolg hiervan werden door KV BONHEIDEN volgende bijeenkomsten eveneens AFGELAST of UITGESTELD

 

 

  • DERDE ALGEMENE VERGADERING van volgende dinsdag 17.03.2020 wordt VERPLAATST naar MAANDAG 06.04.2020.

 

  • NEGENDE SPARERIB en KIP-EETDAG van 29.03.2020 - ingericht door KV BONHEIDEN wordt eveneens AFGESCHAFT.

 

  • PAASTORNOOI 2020 (11-12-13 APRIL 2020) AFGELAST  (Meer info)

 

Eventuele wijzigingen of nieuw getroffen maatregelen zullen U onmiddellijk worden medegedeeld.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Namens KV Bonheiden

Raymond Sierens

Jeugdsecretaris

 

Laat een reactie achter