“Sporters beleven meer”

“Sporters beleven meer”

 

De laatste tijd regent het wereldwijd meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Jappe Claes, Kevin Spacey, Zweedse actrices en nu Bart De Pauw…De zaak “Harvey Weinstein” heeft heel wat in beweging gezet… en niet enkel in de filmindustrie…

Vorige week zag ik in het programma Pano een reportage over grensoverschrijdend gedrag in de sport. Verhalen van sporters, veelal meisjes,  die soms jarenlang door hun coaches of trainers werden lastig gevallen, gestalkt, sexueel geïntimideerd en zelfs werden verkracht! Zeer ernstige feiten die omwille van ongeloof, schaamte of intimidatie in de doofpot belandde en zonder gevolg bleven en nog steeds blijven…

Feiten van dergelijke orde zijn absoluut ontoelaatbaar! Elke sportclub moet mijns inziens dan ook optreden wanneer ze hiermee worden geconfronteerd en het hoofd niet langer in het zand steken. De tijd waarbij dit met de mantel der liefde werd toegedekt moet definitief voorbij zijn! Al moeten we wel opletten dat we geen heksenjacht ontketenen tegen elke trainer of coach die, om welke reden dan ook, bij sporters en/of ouders in onmin is gevallen en ten onrechte aan de schandpaal wordt genageld. Maar de rotte appels moeten eruit!

Zoals met vele dingen is het ook hier zaak het juiste evenwicht te zoeken en te vinden. Een evenwicht waarbij je als sportclub een duidelijke visie en actieplan hebt wanneer er melding wordt gemaakt van dergelijke feiten en langs de andere kant toch voldoende vertrouwen geeft aan je trainers en coaches zodat ze zonder vrees hun vrijwilligerswerk kunnen verderzetten. Een evenwicht waarbij je als club het signaal aan je leden geeft dat elke melding au serieus zal worden genomen, maar niemand onnodig bang moet zijn om ter goeder trouw en ten gepaste tijden de kleedkamers te betreden.

Niemand is gebaad bij een misplaatste reactie, in welke richting dan ook! De sociale media spelen in dit alles de laatste tijd op zijn minst een dubieuze rol. Akkoord, ernstige feiten worden sneller naar buiten gebracht en de kans op doofpotoperaties neemt af. Maar iedereen heeft snel zijn oordeel klaar. We krijgen snel  ‘believers’ en ‘non-believers’…gebaseerd op wat…? Dit kan en mag niet de bedoeling zijn!

Ik mag toch hopen dat de slogan ‘Sporters beleven meer’ niet slaat op bovengenoemde feiten!? Sporters beleven wel degelijk meer, maar dan alsjeblief op een positieve manier!

 

JoKe

Laat een reactie achter